تراجنسیتی

صدا در تغییر جنسیت

صدا در تغییر جنسیت جنسیت بخش مهمی از هویت است که در برخی افراد با  مشکلاتی همراه است.  اختلال در هویت جنسی انواع مختلفی دارد.یک طبقه

ادامه مطلب>
خواب

خواب خوب ویژه خوانندگان

خواب خوب ویژه خوانندگان این مقاله در بخش هایی از کتاب “راهنمای خواننده برای اجرای های قدرتمندی” The Singer’s Guide to Powerful Performances برگرفته شده است. چرا

ادامه مطلب>
اختلالات صوتی

شایع ترین اختلالات صوتی

فهرستی از شایع ترین اختلالات صوتی اختلالات صوتی به در سه طبقه کلی ارگانیک، فانکشنال و نورولوژیک طبقه بندی می شوند؛ در اینجا به برخی از

ادامه مطلب>
تراجنسیتی

صدا در تغییر جنسیت

صدا در تغییر جنسیت جنسیت بخش مهمی از هویت است که در برخی افراد با  مشکلاتی همراه است.  اختلال در هویت جنسی انواع مختلفی دارد.یک طبقه

ادامه مطلب>
خواب

خواب خوب ویژه خوانندگان

خواب خوب ویژه خوانندگان این مقاله در بخش هایی از کتاب “راهنمای خواننده برای اجرای های قدرتمندی” The Singer’s Guide to Powerful Performances برگرفته شده است. چرا

ادامه مطلب>
اختلالات صوتی

شایع ترین اختلالات صوتی

فهرستی از شایع ترین اختلالات صوتی اختلالات صوتی به در سه طبقه کلی ارگانیک، فانکشنال و نورولوژیک طبقه بندی می شوند؛ در اینجا به برخی از

ادامه مطلب>
error: غیر فعال است