عضلات حنجره
عضلات حنجره و تکنیک های آواز
دی ۲۳, ۱۳۹۷
صدا و بارداری
سلامت صدا در بارداری
بهمن ۶, ۱۳۹۷

تاثیرات صدا در انتخابات

با توجه به یک مطالعه علمی انجام شده :

صدا و انتخابات

محققان دانشگاه های میامی و دانشگاه دوک معتقدند رای دهندگان در انتخابات ایالات متحده به طور طبیعی کاندیداهایی با صدایی بم تر و پررنگ تر را جهت برگزیدن ترجیح می دهند.صدای بم و عمیق مشخصه ای است که به لحاظ تاریخی با قدرت و رهبری همراه است. محققان توضیح داده اند که غارنشینان با توجه به توانایی های فیزیکی خود بیشتر مورد توجه قرار می گیرند که یکی از این توانایی های ویژه ایجاد صداهای بلند و بم است که هنوز هم این توانایی به طور غریزی بر توانایی های رهبری هر فرد تاثیر می گذارد.

کایسی کلفستاد (Casey Klofstad)، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه میامی، در یک نشست مطبوعاتی اینطور بیان می کند:

 “رهبری سیاسی مدرن امروز بیشتر درباره ایدئولوژی های رقابتی است تا قوای بدنی بی رحم. اما در زمان های پیشین تاریخ بشری، احتمالا یک رهبر به معنای واقعی کلمه از لحاظ بدنی در ابعاد گوناگون قوی بوده است.”

این مطالعه کلافستاد بخشی از یک پروژه تحقیقاتی بزرگ است که بی اعتمادی ناخودآگاه را که بر رأی دهندگان تاثیر می گذارد مطالعه می کند. نتایج به دست آمده در مقایسه با تحقیقات قبلی نشان داد که رای دهندگان به نامزدهای انتخاباتی با صدای عمیق تر، ترجیح داده می شوند. لازم به ذکر است صدای عمیق نشانه ای از صلاحیت و یکپارچگی است. (این یافته ها در مورد نامزدهای زن نیز صادق است)

کلفستاد گفت که معادله صدای عمیق با قدرت مغز و اعصاب میتواند شایستگی را القا کند. او اشاره کرد که مردان و زنان با صدای بم تر معمولا تستوسترون بالاتری دارند که می تواند قدرت فیزیکی و رهبری را افزایش دهد.

صدا و انتخابات1

آنچه که پژوهشگران به طور دقیق تر طی آزمونی بررسی کرده اند، ارتباط بین صدای عمیق و رهبری مدرن است؛ عمدتا به این دلیل که این صداها با صفاتی مانند شایستگی و صداقت مرتبط بودند.طی این آزمون، تیمی 800 نفره در یک نظرسنجی آنلاین بین دو گروه از نامزدهای احتمالی با سنین مختلف شکرت کردند. نتایج نشان داد که رای دهندگان احتمال بیشتری برای انتخاب کاندیداهای 40 تا 60 ساله داشتند و احتمال کمتری برای گروه 30 تا 70 ساله وجود داشته است.

کلوفستاد گفت: “گروه دوم گروهی است که رهبران یا جوان هستند و یا خیلی قدیمی و پیر که سلامت آن ها نیز رو به کاهش است.

در مرحله دوم مطالعه، شرکت کنندگان به صداهای ضبط شده دو گروه بدون آگاهی از گروه ها گوش فرا دادند که به آن ها می گفت: “من از شما می خواهم که در انتخابات نوامبر به من رأی بدهی“. نتایج این آزمایش نشان داد که گروهی که صداهای بم تر و عمیق تری داشت، 60 تا 76 درصد آرا را به دست آورد. با این حال، هنگامی که از داوطلبان خواسته شد که دلیل خود برای انتخاب را بیان کنند، داوطلبان می گویند که شایستگی بیشتر را با توجه به صدای پخته و عمیق تر آن ها تشخیص دادیم.

کلفستاد گفت: “اکثر مردم بر این باورند که هنگام تصمیم گیری برای رای دادن کاملا آگاهانه اقدام می کنند در صورتی که اینطور نیست. تحقیقات ما نشان می دهد که ما قضاوت ها را با کمک سیگنال های بسیار ظریفی که ممکن است یا شاید از آن آگاه نباشیم، بدست می آوریم.”

دیدگاهتان را بنویسید

error: غیر فعال است