هانیه کیان
هانیه کیان
مهر ۸, ۱۳۹۷
زمستان
سلامت صدا در زمستان
مهر ۲۱, ۱۳۹۷

راهکار مفید کاهش التهاب پس از فعالیت صوتی

میدانیم که یک ورزشکار قبل از انجام ورزش حتما با حرکات دقیق نرمشی سعی در گرم کردن عضلات بدن و آماده کردن آن ها جهت ورزش دارد. گرم کردن صدا (Warm-up) برای یک خواننده همانند نرمش قبل از ورزش یک ورزشکار بسیار مهم است و باعث افزایش توان در زمان خواندن، افزایش کیفیت صدا،کاهش آسیب های احتمالی و آماده شدن صدا جهت بهره برداری می شود.

 Warm-up ها به دو گروه عضلانی و صوتی تقسیم می شوند. بسیار مهم است که عضلات حنجره خود را برای استفاده آماده کنید، و به آرامی جریان خون را به عضلات حنجره هدایت کنید.

مرکز وکولوژی ایران علمی ترین “warm-up”عضلانی و صوتی را توسط متخصصین آسیب شناس صدا و اساتید مجرب و علمی آواز و صداسازی در اختیار شما قرار می دهد.

یک سوال مهم:

آیا باید پس از انجام تمرین صوتی و یا اجرا یک استراحت صوتی لازم است؟

پاسخ : لازم نیست!

RVT

یافته های یک مطالعه معتبر نشان می دهد که تولید رزونانس (تشدید و تمرکز قدامی صوت) پس از یک دوره استفاده از صدای بلند، در کاهش التهاب حاد صوتی مفید خواهد بود.

چگونه رزونانس می تواند پس از یک تمرین طولانی و یا اجرای زنده و یا صحبت کردن های طولانی در یک سخنرانی پراسترس برای صدا مفید باشد؟

مطالعه ی حاضر نشان می دهد که استراحت صوتی نیز مفید است، اما تولید صوت دارای رزونانس مناسب (طبق تمرینات تخصصی) ، حتی در کاهش تولید خلط پس از اجرا و میزان شدت التهاب و خستگی بسیار مفید تر است و حتی صدا را برای استفاده بعدی نیز آماده نگه می دارد.

“نرمش آوازی” بعد از اجرا می تواند التهاب حاد ناشی از صدای بلند را کاهش دهد.

مرکز وکولوژی ایران این تمرینات درمانی را برای پیشگیری از آسیب صوتی در اختیار صداپیشگان قرار می دهد.

RVT

چکیده

اهداف :

هدف این مطالعه بررسی اثریخشی تمرینات “صدای دارای رزونانس” (RV)  بر کاهش التهاب حاد صوتی است. فرضیه این بود که تمرینات صوتی ضعیف و آرام کنترل شده، همراه با رزونانس موجب کاهش التهاب می شود و احتمالا بیشتر از استراحت صوتی مفید خواهد بود.

طراحی مطالعه:

طراحی مطالعه به صورت تصادفی بود.

مواد و روش ها:

نه (9) بزرگسال ، یک ساعت آواز تمرین کردند سپس به صورت تصادفی برخی در وضعیت گفتاری، برخی در وضعیت استراحت آوایی و برخی دیگر در وضعیت تولید تمرینات رزونانسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. درمان ها در کلینیک به مدت 4 ساعت تحت نظارت قرارگرفت و توصیه شد که تا صبح روز بعد ادامه یابد.

نتایج:

مجموعه داده هایی از هر یک گروه ها به دست آمد. نتایج پیگیری که پس از 24 ساعت انجام شد نشان داد که التهاب در گروهی که گفتار معمولی داشتند ضعیفتر بود. هرچند التهاب در شرایط استراحت به خوبی بهبود یافته بود ولی بهترین حالت مربوط به گروهی بود که تمرینات رزنانسی انجام داده بودند.

نتیجه گیری:

برخی از رزونانس ها و تمرینات صوتی می تواند مفید باشد و التهاب حاد صدا را کاهش دهد. 

جالب این که تمرینات مذکور حتی منجر به افزایش حالت زیپ تارهای صوتی می شوند.
دکتر نسیم احمدی
Dr.Nasim Ahmadi
Speech & Language pathologist

دیدگاهتان را بنویسید

error: غیر فعال است