آسیب شناس گفتار و صدا

استروبوسکوپی

آسیب شناس گفتار و صدا

آسیب شناس گفتار و صدا دارای مدرک تخصصی معتبر در حیطه ی شناخت، ارزیابی و درمان اختلالات  گفتار و صوت است.
آسیب شناس با دانش کامل از عملکرد، بیومکانیک و فیزیولوژی اندام های گفتاری و شنوایی،  علت وقوع تمامی مشکلات مرتبط با گفتار و صدا را بررسی میکند و برای برطرف نمودن آنها راهکار درمانی ارائه میدهد. 
یکی از مشکلاتی که آسیب شناس گفتار و صدا به صورت تخصصی در پیشگیری و درمان آن مهارت دارد، درمان اختلالات صوت در صداپیشگان است.
آسیب شناس با ارائه ی تمرینات درمانی خاص و نیز انجام منوال تراپی و دیگر تکنیک های تخصصی اهداف خاصی را دنبال میکند.
از جمله ی این اهداف درمانی می توان به این موارد اشاره نمود: اصلاح رفتارهای اشتباه صوتی، اصلاح سبک اشتباه صحبت کردن،  تشخیص  تکنیک های اشتباه در آواز و کمک به اصلاح این تکنیک ها، بررسی و برطرف ساختن علل خستگی صوتی، آموزش جایگاه صحیح صدا در آواز و گفتار ، تغییر رنگ و شفافیت تحریرها و ….