ایران وکولوژی اولین تیم فوق تخصصی صدا در ایران

جراح

فوق تخصص حنجره

فوق تخصص حنجره  پس از اتمام دوره ی پزشکی عمومی و نیز گذراندن دوره ی تخصص گوش و حلق و بینی، دوره ای تکمیلی در حیطه ارزیابی، تشخیص و درمان داروئی و جراحی بیماری های حنجره میگذراند. فوق تخصص حنجره با ارائه ی راهکارهای جراحی نقشی بسیار تعیین کننده در برطرف ساختن مشکلات صوتی دارد، به ویژه مشکلاتی که با تمرینات درمانی آسیب شناس صدا برطرف نشده اند.
از جمله خدمات بسیار اثربخش که توسط این تخصص ارائه میشود میتوان به جراحی های تغییرجنسیت ، جراحی های جوانسازی صدا و نیز جراحی های فلجی تارصوتی اشاره نمود. 
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ