ایران وکولوژی اولین تیم فوق تخصصی صدا در ایران

۱۳۹۷/۰۹/۲۲
نمونه جراحی

نمونه جراحی

نمونه جراحی های دکتر کاظمی جراحی تومور پاروتید یکی از تومور های شایع در ناحیه سر و گردن بروز توده ای در غده بناگوشی (غده پاروتید) […]
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ