ایران وکولوژی اولین تیم فوق تخصصی صدا در ایران

۱۳۹۷/۰۵/۱۷
شنوایی

آسیب های شنوایی در صداپیشگان

 کتاب های بسیاری در مورد افت شنوایی مرتبط با “سر و صدا” نوشته شده است، اما اجازه دهید فقط از نکات پزشکی مهم در خصوص افت […]
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ