بیماری کووید19 و خوانندگان،سرنوشت یک خواننده پس از ابتلا به کرونا،تاثیر کرونا در صدا،کرونا،پایان صدای خوانندگان؟

۱۳۹۹/۱۱/۱۴
تاثیر کرونا بر صدا

تاثیر کرونا بر صدا – پایان صدای خوانندگان؟

همراه با شیوع کرونا در جهان و ضرورت رعایت قرنطینه های کوتاه مدت و بلند مدت ارتباطات شیوه جدیدی پیدا کرده است.
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ