ترشحات پشت حلقی

2018/07/19
پاک کردن مخاط

تاثیر پاک کردن مخاط بر حنجره

پزشکان به طور معمول به بیماران روش های جایگزین پاکسازی حنجره را جهت کاهش سرفه های سخت می آموزند. پاک کردن گلو با این فرض که […]