ایران وکولوژی اولین تیم فوق تخصصی صدا در ایران

۱۳۹۸/۰۱/۲۳
تراجنسیتی

صدا در تغییر جنسیت

https://iranvocology.com/wp-content/uploads/how_to_change_the_gender_of_the_voice.mp4 جنسیت بخش مهمی از هویت است که در برخی افراد با مشکلاتی همراه است. اختلال در هویت جنسی انواع مختلفی دارد. یک طبقه از انواع این اختلال، […]
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ