تکنیک آواز

۱۳۹۷/۱۰/۲۳
عضلات حنجره

عضلات حنجره و تکنیک های آواز

دانستن اسامی عضلات و غضروف های موجود در گردن و حنجره در رشد علمی آوازی شما نقشی ندارد و ما نیز قصد نداریم شما را با […]
۱۳۹۷/۰۴/۰۱
ادل1

خونریزی تارصوتی در خوانندگان

معرفی مورد:Adele Laurie Blue Adkins مورد بررسی علل آسیب صوتی ادل : آثار adele بی تردید یکی از ماندگارترین آثار هنری در جهان به یادگار خواهند […]