سیگار و الکل

۱۳۹۷/۰۸/۲۶
سرطان حنجره

سرطان حنجره

حنجره در کجا قرار گرفته است؟ حنجره یا جعبه ی صوتی، در گلو قرار گرفته است. حنجره به ما کمک می کند که نفس بکشیم، صحبت […]