مرکز وکولوژی

2019/02/23
HPV

HPV و تاثیرات آن بر صدا

HPV در حنجره ویروس پاپیلوم انسان (HPV) یک ویروس است که باعث بیماری های مختلفی می شود. در زنان و مردان جوان این ویروس از طریق […]
2018/10/01
RVT

راهکار مفید کاهش التهاب پس از فعالیت صوتی

RVT میدانیم که یک ورزشکار قبل از انجام ورزش حتما با حرکات دقیق نرمشی سعی در گرم کردن عضلات بدن و آماده کردن آن ها جهت […]