مشروبات و سرطان

2018/11/17
سرطان حنجره

سرطان حنجره

حنجره در کجا قرار گرفته است؟ حنجره یا جعبه ی صوتی، در گلو قرار گرفته است. حنجره به ما کمک می کند که نفس بکشیم، صحبت […]