ایران وکولوژی اولین تیم فوق تخصصی صدا در ایران

۱۳۹۷/۰۸/۰۴
ندول

درمان ناجل (ندول) تارهای صوتی در خوانندگان

هنگامی که تارهای صوتی بارها و بارها با پرخونی و التهاب همراه با فشار به یکدیگر برخورد می کنند محل برخورد مستعد آسیب می شود. آسیب […]
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ