ایران وکولوژی اولین تیم فوق تخصصی صدا در ایران

۱۳۹۷/۰۴/۰۱
ادل1

خونریزی تارصوتی در خوانندگان

معرفی مورد:Adele Laurie Blue Adkins مورد بررسی علل آسیب صوتی ادل : آثار adele بی تردید یکی از ماندگارترین آثار هنری در جهان به یادگار خواهند […]
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ