لارنژیت در خوانندگان

خلاصه مقاله

صدای ویرورسی معرفی مورد:Céline Marie Claudette Dionمورد بررسی:لارنجیت در سلن دیونتشخیص: بیماری ویروسی که منجر به ضعف تارهای صوتی می شود. مشکلات آوازی می تواند حتی قدرتمند ترین صداها را ساکت کند. در ماه مارس سال ۲۰۱۲ سلن دیون مجبور به لغو ۱۰ کنسرت خود به دلیل ضعف در تارصوتی سمت راست خود شد. بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی، "دیون" در انجام یکی از تمرین های آوازی دچار مشکل می شود و در ادامه صدایش دچار گرفتگی می شود؛  او برای بررسی به مرکز پزشکی  UCLA به لس آنجلس رفت و در آنجا  به او توصیه شد که صدای او برای شش تا هشت هفته نیاز به استراحت دارد. من سعی کردم بخوانم اما کنترل صدای خود را نداشتم.ما فکر می کردیم که بعد از چند روز...