راهکار مفید کاهش التهاب پس از فعالیت صوتی

خلاصه مقاله

RVT میدانیم که یک ورزشکار قبل از انجام ورزش حتما با حرکات دقیق نرمشی سعی در گرم کردن عضلات بدن و آماده کردن آن ها جهت ورزش دارد. گرم کردن صدا (Warm-up) برای یک خواننده همانند نرمش قبل از ورزش یک ورزشکار بسیار مهم است و باعث افزایش توان در زمان خواندن، افزایش کیفیت صدا،کاهش آسیب های احتمالی و آماده شدن صدا جهت بهره برداری می شود. Warm-up ها به دو گروه عضلانی و صوتی تقسیم می شوند. بسیار مهم است که عضلات حنجره خود را برای استفاده آماده کنید، و به آرامی جریان خون را به عضلات حنجره هدایت کنید.مرکز وکولوژی ایران علمی ترین "warm-up"عضلانی و صوتی را توسط متخصصین آسیب شناس صدا و اساتید مجرب و علمی آواز و صداسازی در اختیار شما...