عضلات حنجره و تکنیک های آواز

خلاصه مقاله

دانستن اسامی عضلات و غضروف های موجود در گردن و حنجره در رشد علمی آوازی شما نقشی ندارد و ما نیز قصد نداریم شما را با نام های عضلات سردرگم کنیم. در حقیقت فهم اولیه چگونگی کار برخی از عضلات، برای شما کافیست. در اینجا به اهمیت چرایی یادگیری برخی از مفاهیم مهم اشاره می کنیم : اگر شما نحوه کارکرد صدا را بدانید ، می توانید با آن کار کنید نه علیه آن این فرآیند، یادگیری شما را تسریع خواهد کرد. جالب است بدانید صدا به طور مستقیم به آنچه شما انجام می دهید واکنش نشان می دهد. برای مثال اگر تمرین درست انجام شود، تأثیر مثبت آن را بلافاصله متوجه خواهید شد و می توانید مطمئن باشید که در مسیر درست قرار دارید. درک تکنیک...

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x