هانیه کیان

2019/01/30
شهروزحقی

شهروز حقی

آهنگساز متولد ۱۳۵۷مثل بسیاری از هم نسلیهایش از دوره ی دبستان فعالیت هنری را در مدرسه و از گروه های سرود و تئااتر که تحت نظر […]