آسیب صدای سلن دیون

۱۳۹۷/۰۵/۱۴
سلن دیون1

لارنژیت در خوانندگان

صدای ویرورسی معرفی مورد:Céline Marie Claudette Dion مورد بررسی:لارنجیت در سلن دیون تشخیص: بیماری ویروسی که منجر به ضعف تارهای صوتی می شود. مشکلات آوازی می […]