ایران وکولوژی اولین تیم فوق تخصصی صدا در ایران

۱۳۹۷/۱۲/۱۰
میانسالی و خوانندگی

میانسالی و خوانندگی

آیا سن صدای شما را تحت تاثیر قرار می دهد؟ بسیاری از مردم از آن می ترسند که با افزایش سن صدای آنها خراب شود. در […]
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ