سرطان حنجره

خلاصه مقاله

حنجره در کجا قرار گرفته است؟ حنجره یا جعبه ی صوتی، در گلو قرار گرفته است. حنجره به ما کمک می کند که نفس بکشیم، صحبت کنیم و غذا و یا آب ببلعیم. تارهای صوتی که به ما کمک می کنند صحبت کنیم نیز درون حنجره قراره گرفته اند. حنجره بیشتر از غضروف ساخته شده است، و همچنین از یک بافت انعطاف پذیر که ساختار آن را در برگرفته و حمایت می کند. حنجره به طور کلی به سه قسمت تقسیم می شود: قسمت فوقانی یا فوق چاکنایی قسمت میانی یا چاکنای. اینجا قسمتی است که تارهای صوتی واقع شده اند. تارهای صوتی باز و بسته می شوند و ما می توانیم نفس بکشیم و یا صدا تولید کنیم و حرف بزنیم. قسمت تحتانی یا زیر چاکنای. حنجره چه وظیفه ای دارد؟ حنجره...

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x