پوراستاد

2018/04/29
علیرضاپوراستاد

علیرضا پوراستاد

علیرضا پوراستاد از کودکی یادگیری اواز و تصانیف را با اقای محمدرضا ارشدی اغاز کرد و در سنین نوجوانی ردیف استاد مهرتاش و قوامی را در […]